Coşkun: Dershane ve etüt merkezlerinde geçirilen süreler değerlendirilsin

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen İl Başkanı İbrahim Coşkun, dershane ve öğrenci etüt merkezlerinde görev yapan öğretmenlerin geçirdiği sürenin hizmet puanı olarak hesaplanması gerektiğini kaydetti.

Coşkun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"674 sayılı KHK’nin 2. maddesiyle getirilen 652 sayılı KHK’nin geçici 11. maddesi hükmü gereğince, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde eğitim personeli olarak çalışmakta olan öğretmenlerimiz, sözleşmeli öğretmen pozisyonlarına atanmışlardır.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 41. maddesi hükmü çerçevesinde, sözleşmeli, ücretli, geçici ve vekil öğretmenlikte geçirilen süreler ile usta öğreticilikte geçirilen süreler hizmet puanının hesaplanmasına dâhil edilmektedir. Ancak 652 sayılı KHK’nin geçici 11. maddesi hükmü kapsamında atanan öğretmenler, yönetmelikte açıkça sayılmadığından 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde geçirilen süreler için hizmet puanı alamamaktadırlar.

Dershane ve öğrenci etüt eğitim merkezlerinde görev yapan öğretmenler, her ne kadar ilgili KHK kendilerini ‘eğitim personeli’ olarak sınıflandırmış olsa da, öğretmen kadrosuna atanabilmek için aranan özel şartlar ile 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde öngörülen genel şartları taşıdıklarından, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 41. maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında sayılan kadro/pozisyon/görev unvanlarıyla aynı hukuki statüye tabi oldukları şüphesizdir.

Hukuk güvenliği ve adalet kavramları ile istikrar arasında sıkı bir bağ bulunmaktadır. Hukuk güvenliği ve adalet, çağdaş kamu yönetimi anlayışında, istikrar olgusunun temelini oluşturmaktadır. Hukuk güvenliği, kamu görevlileri yönünden önemli bir güvencedir. Bu çerçevede, statüleri ile mali ve sosyal hakları da aynı olan 652 sayılı KHK’nin geçici 11. maddesi hükmü kapsamında atanan öğretmenlerin, diğer öğretmenlere sağlanan haklar yönünden haklı ve meşru bir beklentiye sahip oldukları, aynı statüye sahip olanlara tanınan aynı haklardan faydalandırılmalarının anayasanın eşitlik ilkesinin bir gereği olduğu şüphesizdir.

Bu itibarla, 652 sayılı KHK’nin geçici 11. maddesi hükmü kapsamında atanan öğretmenlerin, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde öğretmen, uzman öğretici veya diğer unvanlarda geçirdikleri sürelerin hizmet puanlarının hesaplanmasında değerlendirilmesi noktasında ilgili yönetmelikte değişiklik gerçekleştirilmelidir."

BİHA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu