EĞİTİM

Eşitsizlik Bülteni eğitimdeki bölgesel eşitsizliği araştırdı

Bir grup bağımsız araştırmacı ve sivil toplum gönüllüsünün iş birliğiyle başlatılan Eşitsizlik Bülteni projesinin ilk sayısında eğitim konusu ele alındı.

Türkiye’de eşitsizliğe maruz kalmış şehirleri merkezine alan Eşitsizlik Bülteni, ilk sayısında eğitim kategorisinde bölgesel eşitsizliği inceledi.

Araştırma yapılırken Türkiye İstatistik Kurumu’nun “İllerde Yaşam Endeksi, 2015” çalışmasında eğitim kategorisinde kullanılan ; okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranı, Liselere Geçiş Sistemi yerleştirme esas puan ortalaması, Yükseköğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi yerleştirmeye esas puan ortalaması, fakülte ve yüksekokul mezunlarının oranı ve kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranını içeren beş gösterge esas alındı.

Araştırmaya göre, 2019/20 Eğitim Yılı verilerine göre, 3-5 yaş aralığında okul öncesi eğitimdeki net okullaşma oranı Türkiye genelinde yüzde 42. Ancak Eşitsizlik Bölgesi’nde yer alan illerin ortalaması yüzde 36 iken diğer 65 ilin ortalaması yüzde 46. Eşitsizlik Bölgesi’ndeki çocuklar diğer bölgelerdeki çocuklara göre eğitim hayatına büyük oranda dezavantajlı olarak başlıyor.

2018 yılı LGS yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Türkiye ortalaması 344. Eşitsizlik Bölgesi için bu puan 320, diğer iller için ise 350. Eşitsizlik Bölgesi ve diğer illerin başarı puanları arasında belirgin bir fark bulunuyor.

2015 yılı YGS Türkiye geneli puanların ortalaması 198. Eşitsizlik Bölgesi’nde yer alan iller için puan ortalaması 190 iken diğer illerin puan ortalaması 199.

Türkiye genelinde yirmi beş yaş nüfus içinde fakülte veya yüksekokul mezunlarının nüfusa oranı yüzde 18. Eşitsizlik Bölgesi’nde bu oran yüzde 16,4 iken Batı illerinde bu oran yüzde 18,4.

Fakülte ve yüksekokul mezunları oranında Eşitsizlik Bölgesi’nin, Türkiye’nin geri kalanından dörtte bir oranında dezavantajlı durumda.

Eşitsizlik Bölgesi’nin kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyeti yüzde 67 iken Türkiye’nin geri kalanında bu oran yüzde 76.

ÜNİVERSİTE EĞİTİM ALMAK İÇİN ÖĞRENCİLER NEREYİ TERCİH EDİYOR?

Türkiye’nin tamamına bakıldığında İstanbul, Ankara ve İzmir’e ilaveten Konya ve Isparta öğrencilerin tercihi olarak göze çarpıyor. Doğu Karadeniz’de Trabzon, Doğu Anadolu’da Erzurum, İç Anadolu’da Sivas illeri öne çıkarken Eşitsizlik Bölgesi’nde yer alan hiçbir il öğrenciler tarafından üniversite tercihi için cazip görülmüyor.

EŞİTSİZLİK DÜZELMİYOR, DERİNLEŞİYOR

Bülten boyunca incelenen verilerin düzey fark etmeksizin eğitimin tüm kademelerinde bölgeler arası eşitsizliğin ; varlığını gösterdiği vurgulanan araştırmanın sonuç bölümünde şu ifadelere yer verildi:

“Eğitimin en alt basamağında başlayan eşitsizlik zamanla telafi edilemiyor, aksine aynen yahut daha da kötüleşerek taşınıyor.

Türkiye’de eğitimde akademik başarıyı etkileyen faktörlere bakıldığında ; eşitsizliğin giderilmesinin bugünden yarına halledilebilecek bir mesele olmadığı da görülüyor. Örneğin Türkiye’de sınıf mevcudu ; öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, öğretmenin kıdemi, ailenin sosyo-ekonomik statüsü, ebeveynlerin eğitim düzeyi gibi ; birçok faktör eğitimdeki akademik başarıyı etkiliyor. Bu da bölgesel eşitsizliğin eğitim yatırımları gibi iyileşmelerle giderilmesinden daha büyük zorluklarla ; karşı karşıya olduğuna ve birçok alanı içeren bütüncül politikaların gerekliliğine işaret ediyor.

Eğitim herkes için eşit koşullarda sunulması gerekli olan bir kamu hizmeti iken kamu eliyle yürütülen bu hizmet ; yine kamunun yükümlülüklerini yerine getirmeyişi sebebiyle ; eşitsizlik üretiyor ve bu eşitsizlik düzelmiyor, derinleşiyor. Türkiye’de başarıyı etkileyen diğer bütün faktörlerin yanında ana dilinde eğitim ; eğitimde eşitsizliği giderecek önemli bir gelişme olarak kayda geçirilmeli ve bütüncül yaklaşımın içine dahil edilmelidir.”

Eşitsizlik Bülteni, ikinci sayısında sağlık kategorisinde bölgesel eşitsizliği inceleyecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu