GÜNDEM

Hisseli tapularda ön alım hakkı 3 ay!

Hisseli tapularda ön alım hakkı için yasal süreler aşılınca hak kaybı meydana geliyor. Hisseli tapularda ön alım hakkı süresi ne kadar?

Gayrimenkuller tek kişinin mülkiyetinde olabildiği gibi birden fazla kişinin mülkiyetinde de olabilir. Müstakil yanı tek kişinin mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerde tüm tasarruf yetkisi o kişiye ait oluyor. Ancak birden fazla kişinin hak sahibi olduğu müşterek tapularda bazı kurallar uyulmasına dair zorunluluk bulunuyor. Bu zorunluluk beraberinde ek kuralları da getiriyor.

HİSSELİ TAPUYA SAHİP GAYRİMENKULLERİN SATIŞI!

Hisseli tapuya sahip gayrimenkuller hissedarların anlaşması halinde bir bütün olarak satılabilir. Ancak yine de tek bir hissedar kendi payını satabilme hakkına sahip. Lakin burada şufa hakkı adı verilen ön alım hakkı devreye giriyor. Hisseli tapuya sahip bir gayrimenkulde hissedarlardan birisi sahip olduğu hisse payını satacaksa bunun ön alım hakkı diğer hissedarlarda. Hissedarlar hisse ortaklığı kurulu olan kişinin hisse payını üçüncü bir kişiye satılmadan önce aynı koşullarla olmak şartıyla satın alma hakkına sahip.

ÖN ALIM HAKKI SÜREYE TABİDİR!

Hisseli tapular için geçerli olan ön alım hakkının bir süreye tabi olduğu bilinmeli. Bir hissedar eğer hisse payını satacaksa bu durumu diğer hissedarlara bildirmeli. Bu bildirim yapılmadan yapılan tüm satışlar sakat satış olacak ve farklı hukuki süreçler gerektirecek.

Hisseli tapunun üçüncü bir kişiye satılır ve bu satış işlemi noter üzerinden hissedarlara bildirilirse paydaşlar bu bildirimi aldıkları tarihten itibaren 3 ay içerisinde ön alım talepli dava açmalı. Bu dava açılmazsa ve 3 aylık süre geçerse ön alım hakkı ortadan kalacak yapılan satış işlemi bozulamayacak.

Hisseli tapularda hisse payı ortaklardan habersiz satılır ve bu konuda da ortaklara bildirim yapılmazsa hissedarlar 2 yıl içerisinde ön alım talepli dava açmak zorunda. Bu 2 yıllık süre geçirilir ve dava açılmazsa yine ön alım hakkı düşecek. Dolayısıyla üçüncü kişiye yapılan satış kesinleşecek.

Üçüncü kişilere yapılacak hisse satışlarında uygulanması gereken hukuki usul belli. Buna göre önce satış teklifi önce hissedarlara yapılır. Bu teklifin noter kanalı ile yapılması doğru. Eğer hissedarlar hisse payını satın almak istemezlerse o zaman üçüncü kişilere satış yapılabilir. Bu durumda ön alım hakkı kullanılamayacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu