GÜNDEM

TTB’den sağlıkta şiddete imza kampanyası

TTB Merkez Konseyi, sağlıkta şiddete karşı taleplerini sıraladı. Yaşanan olaylara ilişkin de imza kampanyası başlatıldı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, sağlıkta şiddete karşı change.org’ta imza kampanyası başlattı.

TTB, Türkiye’de sağlık sisteminin toplum yararına değiştirilmesi, hekimlerin yaşama, çalışma ve ekonomik koşullarının düzeltilmesi için vatandaşlar ve kurumlar adına 10 acil talebe destek verilmesini istedi.

TTB, sağlıkta şiddete karşı 10 acil talebi şöyle sıraladı:

1. Sağlık sisteminin temelini koruyucu sağlık hizmetleri oluşturmalıdır

Birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilmeli, hastalık değil, hastalanmama üzerine kurulu politikalara öncelik verilmelidir. Sağlık sisteminin temelini birinci basamak sağlık hizmetleri oluşturmalı, basamaklı bir sağlık sistemi modeline geçilmelidir.

  1. Beş dakikada sağlık olmaz

Hekimlerin hastalarına yeterli süre ayırmalarını sağlayacak uygun çalışma koşulları sağlanmalı; nüfus başına hekim ve sağlık çalışanı sayısı nitelikli sağlık hizmeti için gerekli ve yeterli düzeye getirilmelidir.

  1. Şehir-şirket hastaneleri politikasından vazgeçilmelidir

Geleceğimizi ipotek altına alan şirketleşmiş hastanelerden vazgeçilmelidir. İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri bilime ve toplum sağlığına uygun yapılandırılmış kamu ve üniversite hastanelerinde sunulmalıdır.

  1. Sağlığa ayrılan bütçe artırılmalıdır

Sağlık herkes için parasız olmalı, hekimler emeğinin karşılığını almalıdır. Katkı payları adı altında kalem kalem ücretlendirmeye derhal son verilmelidir. Hekimlerin gelirleri, emeğinin karşılığı, insanca yaşanabilir, emekliliğe yansıyacak tek ödeme olarak sağlanmalı, 7200 ek gösterge uygulanmalıdır.

  1. Etkili bir sağlıkta şiddet yasası çıkarılmalıdır

Çalışma alanları şiddetten arındırılmalı, uygulamada da güvenli hale getirilmelidir.

  1. COVID-19 meslek hastalığı sayılmalıdır

Meslek hastalığı yasası ön koşulsuz çıkarılmalı, tüm sağlık çalışanlarına, pandemi süresince çalışılan her yıl için 120 gün yıpranma payı uygulanmalıdır.

  1. Sağlık sisteminin eksikliklerinin sorumluluğu sağlık çalışanlarına yıkılamaz

Sağlık hizmetlerinden kaynaklanan zararlarda hastaların kayıpları kamu tarafından üstlenilmeli; ödenecek tazminatlar, hekim ve sağlık çalışanlarına yansıtılmadan ve vakit kaybedilmeksizin karşılanmalıdır.

  1. Hekimler üzerindeki baskılara son verilmelidir

Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği, mobbing, KHK, arşiv taraması ve güvenlik soruşturması gibi baskıcı uygulamalardan vazgeçilmelidir.

  1. Tıp ve tıpta uzmanlık eğitiminde nitelik öncelikli olmalıdır

Tıp eğitimi ve tıpta uzmanlık eğitimi alanın uzmanları ve meslek örgütünün önerileri ile nitelikli, uluslararası standartlara uygun hale getirilmeli. Çok sayıda tıp fakültesi açılması ve kontenjanların sürekli artırılmasından vazgeçilerek nicelik değil nitelik esas alınmalıdır

  1. Hekimlerin örgütlenmesi ve haklarını savunmasının önündeki engeller kalkmalı

Başta hekimlerin meslek örgütü Türk Tabipleri Birliği olmak üzere, hekim örgütlerini hedef göstermekten vazgeçilmelidir”.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu