Urfalı Udi bestecisinin Orta Doğu’ya uzanan hayat hikayesi

Şanlıurfalı Udi bestecisi Mehmet Bitmez'in hayatı:

Udi bestecisi Mehmet Bitmez, annesi Zeliha Hanım, babası Yahya Efendi’nin ikinci çocukları olarak Şanlıurfa’da doğdu. 1980 yılında İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’ndan mezun oldu. 1981 yılında kurumda asistan olarak başladığı görevini halen aynı üniversitede öğretim görevlisi olarak sürdürmektedir.

İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Çalgı Bölümünde 1988-1995 yıllarında “sanat dalı başkanlığı” görevinde bulundu. 1990 yılında İ.T.Ü. Sosyal Bilimler Bölümünde “Tanburi Cemil Bey’in Tanbur İcrasının Özellikleri”ni araştırıp incelediği bir çalışma ile “Master” (Yüksek lisans) yaptı. Aile içi müzik ortamında büyük babası (Gazelhan, santuri, udi ve piyanist) Mahmud Bitmez (Badıllı Mahmut Usta adı ile tanınır) den, Gazelhan ve Udi babası Yahya Bitmez ve amcası Udi besteci Bekir Bitmez’den feyz aldı. Ayrıca Avukat Udi Doğan Güllüoğlu ve Udi İbrahim Özkan’ı gözlemlemiştir.

Urfa’nın en önemli geçmişteki ses sanatkârı başta “Mukîm Tahir” (Tahir Oturan) olmak üzere, diğer önemli sanatkârlar olan Celal Güzelses, Hamza Şenses (Kel Hamza), Bakır Yurtsever(Bekçi Bakır), ve Mahmut Güzelgöz (Tenekeci Mahmut),gazelhanlardan Ahmet Hafız, Hacı Nuri Hafız (Nuri Başaran),Gazelhan Mahmut Bitmez(Badıllı Mahmut) önemli olan bunlardan bazılarıdır. Bitmez, Üniversite öncesi, Urfa'da okul çağlarında iken yukarıda adı geçen gazelhanların birçoğu ile sıra geceleri ortamında yetişmiş feyz alarak onlardan istifade etmiş, engin bir bilgi ve birikime sahip olmuştur. Bitmez, sadece Musikî alanına olan ilgi ve bilgisiyle kalmayıp, Urfa’nın tarihsel süreç içersindeki gelişimi,eski mimarisi, sosyal ve kültürel yapısı ve diğer sanatlar alanında ki zenginliği ve değerleri ile ilgili bilgi ve birikimine sahip, aynı zamanda bu alanlarda da çalışmalar yapmaktadır.

Üniversite içinde Müzik bilim alanında, lisans ve lisans üstü tez danışmanlığı yürütmektedir. Bilimsel çalışma alanında Üniversite’nin, yeniden yapılanması çerçevesinde öğretim üyelerinden talepte bulunduğu ders önerileri konusunda, Rektörlüğe sunduğu kapsamlı 5 adet ayrı ders programı senatoda oy birliği ile başarılı ve uygun bulunmuş, bu dersler şu anda konservatuarın eğitim ve öğretim programlarında uygulanmaktadır.

Bitmez, öğrenim yılları ve sonrasında da tanburvirtüozu Cemil Bey'in makam ve icra anlayışını analiz ederek, ileri teknik, üslub ve tavrı üzerine ciddi ve kapsamlı araştırmalar yaptı. Dünya’nın en önde gelen ud sanatçıları arasında gösterilen Bitmez, Şerif Muhiddin Targan'ınvirtüozitesi, Udi Nevres Bey, YorgoBacanos ve CinuçenTanrıkorur gibi büyük ustaların Ud icralarını, tarzlarını ve teknik özelliklerini inceleyerek, temelde geleneksel ve klasik öğelere bağlı üslup ve tavırla kendine has ileri bir icra tekniği geliştirdi. Ud'dan çıkardığı parlak, net ses ve ileri tekniği usta icracı ve dinleyenler tarafından önemle vurgulanan en belirgin özelliklerindendir. Müzikoloji alanında geniş araştırma-inceleme ve çalışmalar yapmakta olan Bitmez'in Türk Müziğinin çeşitli formlarında bestelenmiş çok sayıda saz ve sözlü eserleri mevcuttur.

Bitmez, Türk Müziğini temsilen çok sayıda ülkelerde (Almanya, İtalya, “Sicilya, Sardünya adası, Venedik”, Hollanda, Fransa, Fas, Tunus, İngiltere, Cezayir, Lübnan, İsrail, Brezilya, Amerika, Belçika, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya, İsviçre, İspanya, Sudan, Rusya, Avusturya vs…) ve birçok şehirlerinde uluslararası müzik festivalleri kapsamında konserler vermiştir. “İstanbul Kanatlarımın Altında” adlı sinema filminin müziklerine fikirleri ve Ud icrası ile katıldı. Aynı zamanda bu filmin müzikleri Türkiye’de ilk defa “CD” olarak çıktı.

Avrupa Birliğinin desteği ile kurulmuş ve üç yıl devam eden, “Akdeniz müzikleri” Projesi çerçevesinde 08-11 Haziran 2005 tarihlerinde “Uluslararası Ud Mitingi” (InternatıonelLuteMeetıng) adı ile gerçekleştirilen projede, her ülkeyi temsil etmek üzere en önde gelen ve dünyaca tanınmış bir udsanatçısı’nın davet edildiği buluşmada Türkiye’yi temsil etmek üzere Atina’da Ud resitali verdi. Bir seminer ve masterclass gerçekleştirdi.

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinliklerinde Hattat Sultan bestekârlar konulu "Yazı'nın Müziği" adlı projesini 31 Mayıs 2010 Cemal Reşit Rey sahnesinde gerçekleştirdi. Bitmez’in, her şeyi ile tamamlanmış olan “İstanbul Rûyası” adlı enstrümantal ikinci albümü A.K Müzik Yapım tarafından ekim ayında müzik marketlerinde olacaktır. Bilimsel alanda geniş araştırma ve incelemeleriyle bilinen Bitmez’in Osmanlıca’dan Türkçe’ye çeviri yaptığı iki adet Ud metodu basıma hazır bulunmaktadır. Bunlardan ilki Selânikli Hafız Mehmet’e ait olan ve 1900 yılında Nesih yazı karakteriyle basılmış olan orijinalinden çevrilmiş ilk Udmetodu’dur. İkincisi ise; Udi Ali Salâhi Bey’e ait olan ve 1910 yılında “Rika” yazı karakteriyle basılmış olan

Bitmez’in zengin bir taş plak koleksiyonu bulnmaktadır. Bunlardan en önemlisi şu anda Türkiye’de sahip olunması bakımından az bulunan “Tanburi Cemil Bey” taş plakları’dır. Bununla beraber gerek Gazel geleneği ile ilgili önemli gazelhanların, gerekse ünlü ve önemli ses sanatkârlarının taş plakları koleksiyonunda mevcut bulunmaktadır. Zaman zaman çeşitli kültür merkezlerinde “gramofon” sergisi düzenleyerek müzikal ve tarihsel açıklamalı taş plâk dinletileri sunmaktadır. Bitmez’inenstürümantal ve sözlü olmak üzere çok sayıda besteleri bulunmaktadır. Birçoğu aynı zamanda TRT ninrepertuarında’dır. yaptığı çok sayıda Peşrev, Saz Semâi, longa ve sirto örnekleri bulnmaktadır.Yeni müzik arayışları ile modern çalışmalar yapmaktadır.

Kurucusu ve yöneticisi bulunduğu “İstanbul Sazkâr Topluluğu” ile musikî geleneğine bağlı, icra bütünlüğü, musikîmizin eser icrasındaki müzikal estetik,süslemeleri,çarpma,üçleme (trio),nüans, yorum ve ifadelerinin tümünü konserlerinde ortaya koyma amacını taşımaktadır.

Bitmez’in aldığı bazı ödüller de; 1990 yılında Milliyet gazetesinin hazırlayıp sunduğu yılın en sevilen 10 şarkı yarışmasında “Seni Sordum Yıldızlara” adlı Beyati makamında, 1995 yılında aynı gazetenin aynı düzenlemeyle yaptığı yarışmada “Ömrümü Çalan Yıllar” adlı Hüseyni şarkıları yılın en sevilen şarkı yarışmaları ödülünü almıştır.Ali Talip Özdemir’in Çevre Bakanlığı görevinde bulunduğu sırada, çevre konulu ve Türk Musikîsi makamı esas alınarak düzenlenen çocuk şarkı yarışmasında Türkiye ikincilik ödülü aldı. Bitmez, ud icracılığının yanında eski bir Türk çalgısı olan lavta’yı önemli derecede ve yardımcı olarak da tanbur çalmaktadır.

Bitmez, Seyhan Hanımla evli olup, Mert ve Metehan adında iki çocuk sahibidir.

BİHA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu