EĞİTİM

Harran Üniversitesinden uzaktan öğretim ve çevrim içi sınav kararı

Harran Üniversitesi, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında uygulanacak kararları açıkladı.

Harran Üniversitesi Senatosu, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında uygulanacak kararları duyurdu. Üniversitede eğitim-öğretim uzaktan öğretim yolu ile yapılmaya devam edilecek ancak isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze öğretim verilecek. Dönem içi ara sınavlar ise “şeffaflık ve denetlenebilirlik” ilkesi doğrultusunda çevrim içi sınav (açık uçlu, çoktan seçmeli) veya ödev, proje vb. şeklinde yapılacak.

Üniversite Senatosunun aldığı kararlar şöyle:

“1- Üniversitemizde eğitim-öğretim faaliyetleri uzaktan öğretim yolu ile yapılmaya devam edilecektir. Ancak, isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze öğretim verilecektir. Yüz yüze yapılacak dersler için derse fiili olarak katılamayan öğrenciler için yüz yüze dersle eş zamanlı olarak dersler kayıt altına alınacak ve kayıtlar uzaktan öğretim sistemine dersi yürüten öğretim elemanı tarafından yüklenecektir.

2- Özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etmekte olan öğrenciler bu eğitimlerini aynı şekilde sürdürebileceklerdir.

3- Nisan 2023’e ertelenmiş olan uygulamalı derslere ait uygulamalar ödev, proje, vb. şekilde ya da dönem içerisinde yüz yüze yapılacaktır.

4- Dönem içi ara sınavlar “şeffaflık ve denetlenebilirlik” ilkesi doğrultusunda çevrim içi sınav (açık uçlu, çoktan seçmeli) veya ödev, proje vb. şeklinde yapılacaktır.

5- Yarıyıl sonu ve iki ders sınavlarının nasıl yapılacağına yönelik karar daha sonra Üniversitemiz senatosunca alınacak karar ile belirlenecektir.

6- Öğretmenlik Uygulaması dersi yüz yüze olacak şekilde planlanmış olup, bu dersin işlenme biçimine ve takvimine ilişkin süreç, MEB’in alacağı kararlara göre Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tarafından belirlenecektir.

7- Tıp fakültelerinin 4. 5. ve 6. sınıf, Diş hekimliği 4. ve 5. sınıf, Veteriner fakültesinin 5. sınıf ve Hemşirelik 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin eğitimleri yüz yüze, diğer sınıfların eğitimleri uzaktan öğretimle devam edecek olup, isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın yüz yüze öğretim verilecektir.

8- Tıp fakültesinin tüm sınıflarının, Diş Hekimliği fakültesinin 4. ve 5. sınıf, Veteriner fakültesinin 5. sınıf ve Hemşirelik programlarının 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin sınavları yüz yüze gerçekleştirilecektir.

9- Lisansüstü eğitim-öğretim sürecine ilişkin kararlar ilgili birimlerin yetkili kurullarınca belirlenecektir”.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu